Патріотичне виховання


Освітньо-виховний проект «Хай в серці кожної дитини живе любов до України»

Актуальність

            Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, захищати її свободу і незалежність людина не може бути свідомим громадянином і моральною особистістю. Тож виховувати патріотизм необхідно з дитинства, поєднуючи виховання любові до найближчих людей з формуванням такого самого ставлення і до певних феноменів суспільного буття.

Соціально-економічні проблеми та пропаганда жорстокості, бездуховності, насильства в засобах масової інформації негативно впливають на моральні цінності підростаючого покоління.

Тож з огляду на актуальність означеної проблеми патріотичне виховання дітей є одним з пріоритетних напрямків освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку. Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на  їх інтересі до найближчого оточення  (сім’ї, батьківському дому, рідного міста) , яке вони бачать щодня, вважають своїм рідним, нерозривно пов’язаним з ними.

Протягом дошкільного дитинства відбувається формування культурно-ціннісних орієнтацій духовно-етичної основи особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, мислення, механізмів соціальної адаптації в суспільстві, починається процес національно-культурної само ідентифікації, усвідомлення себе в навколишньому світі. Тож саме в цьому віці слід поглиблено працювати над формуванням патріотизму, звісно, використовуючи  доступні форми і засоби виховання, зокрема:

·  екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам’яток, визначних місць;

·  бесіди з цікавими людьми;

·  узагальнювальні бесіди морально-етичної тематики;

·  розглядання ілюстративних матеріалів;

·  читання та інсценування творів художньої літератури;

·  спільні з родинами виховні заходи – День сім’ї, Світо бабусь тощо.

У дошкільному віці діти залюбки беруть участь у народних святах і обрядах, пізнаючи їх зміст, розвиваючи художні здібності, навички колективної взаємодії. Саме тому почуття до Батьківщини, поваги до свого народу, його історії, усвідомлення себе часткою великої  і давньої нації мають формуватися з раннього дитинства, «вбиратися з молоком матері».

Мета проекту – допомогти дошкільникам навчитися любити свою Батьківщину , зростати гідними та свідомими громадянами своєї країни через включення самих дошкільників у процес відкриття й засвоєння знань, насичення пізнавального процесу емоційними переживаннями, збагачення світлими, простими і приємними для дітей образами.

Завдання 

Діти:

·  формувати уявлення про сім’ю, родину;

·  знайомити з явищами суспільного життя;

·  формувати знання про історію держави, державні символи;

·  знайомити з традиціями і культурою свого народу;

·  формувати знання про рідне місто.

Батьки:

·  залучати батьків до співпраці з дошкільним навчальним закладом, до участі в навчально-виховному процесі закладу;

·  сприяти створенню в родинах вихованців сприятливих умов для патріотичного виховання дітей.

Педагоги:

· сприяти оволодінню педагогами основними засобами цілеспрямованого впливу на формування особистості дошкільників, методикою організації дитячого колективу;

·  розширити та уточнити знання з основних напрямів патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

·  ознайомити з новими виховними технологіями, зокрема із застосуванням засобів масових комунікації та ІКТ.

Передбачуваний результат

1. Збагачення розвивального середовища  з патріотичного виховання  (облаштування національних куточків, виготовлення наочних посібників та дидактичних ігор з патріотичного виховання тощо).

2. Підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів та удосконалення практичного використання різних методів та форм патріотичного виховання дошкільників.

3.  Сформованість у дітей дошкільного віку уявлень про Україну як рідну Батьківщину, знайомство з історією та сьогоденням, природою рідного краю, національними символами, традиціями, звичаями, побутом, культурою і мистецтвом. Виховання в них патріотизму та національного самоусвідомлення.

4.  Оптимізація стосунків «дитина-педагог», «дитина-батьки», «батьки-педагоги».

Учасники проекту:

ü  діти дошкільного віку

ü   вихователі, керівники гуртків

ü   музичні керівники, інструктор з фізичного виховання

ü   батьки

Тривалість проекту:   вересень-травень

Принципи роботи над проектом:

1. Принцип організації особово-орієнтованої взаємодії з урахуванням індивідуальних можливостей дитини - ухвалення і підтримка її індивідуальності, інтересів і потреб, розвиток творчих здібностей, турбота про її емоційне благополуччя.

2. Принцип системності - робота здійснюється систематично впродовж означеного строку. Освітньо-виховний процес передбачає|передбачає| планування|планерування| тематичних циклів занять і нерегламентованих циклів діяльності.

3. Принцип інтеграції - інтеграція в освітньо-виховному процесі мовленнєвої, музичної, театралізованої та пізнавальної діяльності

4.  Принцип координації діяльності педагогів - тісна співпраця вихователів, музичних керівників, інструктора з фізичного виховання, керівників гуртків з театралізованої та образотворчої діяльності, хореографії.

5.  Принцип взаємодії з|із| дитиною|дитям| в умовах дитячого саду і сім'ї - батьки ознайомлюються з  формами  роботи з|із| дітьми , які впроваджуються в дошкільному закладі,  та  продовжують їх в сім'ї. 

 


День вишиванки в ДНЗ


Фізкультурна розвага за участю батьків "Козацьке коло"

Заняття "Український віночок"


Заняття з народної математики